Woman's Steel Bracelet
Woman's Steel Bracelet Dragon Jewelry

دستبند استیل زنانه

درگون جولری

دستبندهای استیل زنانه درگون جولری با استفاده از استیل ۳۱۶ عیار ضد زنگ ساخته شده اند در بیشتر این دستبندها یک قطعه مرکزی با المانی خاص مورد استفاده قرار گرفته است المان هایی مانند صلیب، همسا، شمسه فارسی و…