Men's Steel Bracelet
Men's Steel Bracelet By Dragon Jewelry

دستبند استیل مردانه

درگون جولری

دستبندهای استیل مردانه درگون جولری با استفاده از استیل ۳۱۶ عیار ضد زنگ ساخته شده اند در بیشتر این دستبندها یک قطعه مرکزی با المانی خاص مورد استفاده قرار گرفته است المان هایی مانند صلیب، همسا، شمسه فارسی و…