• مجموعه مینیمال
MINIMAL COLLECTION

مجموعه مینیمال درگون جولری با هدف ساخت زیورآلاتی ساده و بی آلایش در کنار مفاهیم عمیق و نمادگرایانه طراحی شده اند، در ست اول این محصولات از نماد هماسای هند استفاده شده است و بیانگر فردی شجاع و حامیست که اعتقاداتی مرموز و استایلی غیر رسمی و ساده دارد.
از این دست افراد ممکن است در زندگی شما هم حضور داشته باشند افرادی که مسائل عجیبی مطرح می کنند و بسیار باهوش هستند، در رفتار اجتماعی آرامش خاصی دارند و عمق وجودشان به راحتی قابل تشخیص نیست.

MINIMAL COLLECTION مجموعه مینیمال

  • همسا / مردانه
  • همسا / زنانه
  • شمسه / مردانه
  • شمسه / زنانه
H A M S A / M E N

همسا.
نماد دست پنج انگشت همسا در اصل یک طلسم به حساب می آید. طلسمی در برابر چشم زخم و اتفاقات ناگوار، همسا به طور مشخص به عدد پنج اشاره می کند، عددی که در فرهنگ های گوناگون حاوی پیام های ارزشمندی است، در فرهنگ هندو هماسا نامیده می شود و به معنی پنج عنصر اصلی یعنی اتر(فضای خالی)، هوا، آب، آتش و خاک است، در مسیحیت نماد مریم مقدس و در یهودیت نماد میریام (خواهر حضرت موسی) است همچنین در اسلام به پنج ستون دین و پنج تن اشاره دارد.

H A M S A / W O M E N

برخلاف باور امروزی که همسا نماد کابالا یا انجمن های فراماسونری است، همسا نماد باروری شجاعت و یکی از قدیمی ترین نمادهای تزئینی در ادیان مختلف می باشد که سابقه آن به سالیان دراز پیش از اسلام باز می گردد.
استفاده از همسا در مد امروزی بسیار رایج شده است و منبع الهام طراحان فلسفه هندی این نماد یعنی هماسا است که اشاره به دلاوری، حمایت و کارما داشته و به معنای طبیعت و عناصر پنج گانه است، بیشتر تصاویر و زیورآلات ساخته شده از هماسا درون مایه ای مرتاز گونه دارند و تداعی کننده استایل هیپی هستند.

S H A M S E H / M E N

شمسه یا ستاره هشت پر یکی از نمادهای باستانی ایران می باشد این نماد که با قرار گرفتن دو مربع با زاویه های متفاوت روی هم تشکیل می شود در اصل برگرفته از گل لوتوس می باشد. استفاده از نماد لوتوس در ایران باستان به وفور دیده می شود و پیشینه ی آن به زمان هخامنشیان باز می گردد.

S H A M S E H / W O M E N

ه دلیل گستردگی امپراطوری پارس و به خدمت گرفتن افرادی از اقوام گوناگون برای ساخت و ساز احتمال تاثیرپذیری فرهنگی در نمادگرایی هخامنشیان وجود داشته است زیرا در دو سوی امپراطوری پارس یعنی هند و مصر گل لوتوس نمادی مقدس بوده است.
در فرهنگ ایران پیش از اسلام استفاده از شمسه هشت پر، دوازده پر و شانزده پر کاربرد فراوان داشته است که از این بین می توان به تاج داریوش شاه و بیستون در کرمانشاه اشاره کرد.