هیجانی از نوع تابستان

با مجموعه ورائو
مجموعه ورائو به معنای تابستان داغ و درخشان استایل شماست!

در این مجموعه با رنگ های متنوع سنگ های عقیق و استفاده از چوب ونگه آفریقایی مواجه می شوید و تنوع رنگ بندی های تابستانی درگون جولری در قالب  دستبند ،  گردنبند  و  پابند  استایل پرحرارت را برایتان به ارمغان می آورد.

اسنفاده از المان های متعدد در قالب آویز های دیزنی اسکلت ، ستاره و … از جنس استیل عیار ۳۱۶ باعث ایجاد فضای با نشاط در کنار ترکیبات رنگی مجموعه ورائو می شود.