پنل طراحی دستبند مای دی (MyD)

با استفاده از این پنل می توانید دستبند های کشی یا بافت مکرامه را به سلیقه ی خود طراحی کنید و قطعات طلا و سنگ ها را کنار هم بچینید.

نوع دستبند را انتخاب کنید: