از ساعت 10 ال 18 منتظر تماس شما هستیم.                    تلفن: 6-26200005

راهنمای اندازه گیری سایز

اندازه گیری سایز مچ

    برای خرید مطمئن‌تر دستبند به خصوص دستبند های کشی و بندی که سایزشان قابل تغییر نیست بهتر است اندازه گیری سایز مچ انجام شود.
     به طور معمول اندازه ی دور مچ افراد برای خانم ها و آ قایان مطابق جدول زیر است به طور مثال اگر قصد خرید هدیه برای یک خانم را دارید و ایشان از نظر فیزیکی و استخوان بندی جثه نرمال داشته باشد دور مچ وی بین ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر خواهد بود. لازم به ذکر است اندازه های ذکر شده در جدول طبق تجربه و تحلیل جامعه آماری بدست آمده است، و می تواند برای خرید هدیه که امکان اندازه گیری مچ وجود ندارد از همین جدول استفاده کنید، اما در صورتی که امکان اندازه گیری سایز مچ وجود دارد. پیشنهاد می شود جهت اطمینان بیشتر دور مچ خود را با متر خیاطی مطابق عکس به صورت کیپ اندازه گیری کنید.


  جدول سایز و اندازه گیری سایز مچ دست:

اندازه دور مچ (به صورت کیپ)
گزینه انتخابی
۱۳ الی ۱۵ سانتیمتر
نرمال زنانه
۱۶ الی ۱۸ سانتیمتر
نرمال مردانه - بزرگ سایز زنانه
۱۹ الی ۲۱ سانتیمتر
بزرگ سایز مردانه

    توجه: انتخاب سایز ۱۶ الی ۱۸ سانتیمتر بدین معنی نیست که طول دستبند ارسالی ۱۶ الی ۱۸ سانتیمتر خواهد بود. این عدد مشخص کننده سایز مچ شماست و دستبند ارسالی مناسب استفده برای اشخاصی است که اندازه ی کیپ دور مچشان ۱۶ تا ۱۸ سانتیمتر است.